Nyheter
Hjem > Nyheter > Innhold
Forholdet mellom bruk av myknere i stive PVC-pellets og isolasjonsegenskaper og kald motstand
- Sep 09, 2018 -

Ren PVC harpiks har gode elektriske egenskaper. Volumresistiviteten til stive PVC-produkter er meget stor, men det vil gradvis reduseres ved inkorporering av PVC-kolloidal mykner. Isolasjonen av PVC-plast reflekteres av parametere som resistivitet, dielektrisk konstant, effektfaktor og nedbrytningspenningsstyrke. Blant dem brukes volummotstand. Generelt varierer volummotstanden sterkt med typen mykner. Etter hvert som mengden mykner av PVC-kolloid øker, reduseres isolasjonen gradvis.

Kaldmotstand er omvendt proporsjonal med elektrisk ytelse, og har generelt dårlig kald motstand og gode elektriske egenskaper. Dette skyldes at den mindre polare mykner muliggjør større frihet i dipolene på polymerkjeden, og derved øker elektrisk ledningsevne og elektrisk isolasjon. På den annen side har PVC-kolloidal mykner med dårlig plastiseringseffektivitet i den intramolekylære grenen bedre elektriske egenskaper. DOA vil redusere volummotstanden av plast. Klorert parafin er en typisk representant for isolerende PVC kolloidal mykner.

Renheten til PVC-gummi-mykneren er nært knyttet til de elektriske egenskapene til plastforbindelsen, fordi det ladede ioniske stoffet beveger seg lett i plastforbindelsen, og når mykneringsmidlet inneholder ioniske urenheter, er den elektriske isolasjonsegenskapen bemerkelsesverdig senket.